Kwetsbaarheid: geboorteplaats van moed en compassie!

Willen we moed en compassie terugwinnen in onze gezinnen, scholen en organisaties, dan dienen we op een andere manier te gaan denken over kwetsbaarheid en onvolmaaktheid’. In mijn bijdrage aan ‘Het Kind’ zet ik de universele zoektocht naar verbinding centraal en bespreek ik vanuit dat perspectief onze ‘strijd’ tegen pestgedrag. ‘Hebben we de moed om de…