Gedaan

Heden: Eigenaar en hoofdtrainer bij The School of Play
ik help leiders & begeleiders om hun welzijn en effectiviteit te vergroten, middels een unieke combinatie van theaterinterventies en nonduale filosofieën. Als expert op dit gebied begeleid ik professionals in het ontdekken van hun innerlijke veerkracht en wijsheid, wat leidt tot minder stress, betere communicatie en uiteindelijk een hogere levenskwaliteit voor henzelf en de mensen waarmee ze werken. Ik bied hoogwaardige opleidingen aan die CRKBO erkend zijn, zoals de tweejarige opleiding ‘Vakspecialist Playfulness’ en de begeleiding van playful Inquiry voor groepen. Daarnaast is het mogelijk om individuele supervisie en zelfs individuele retraites te boeken. Door mijn passie en expertise op dit gebied, kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leiders en begeleiders.

Heden: Eigenaar Embodiment Centrum
Als eigenaar van het Embodiment Centrum in Wijchen ben ik verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur van de trainingsruimte. Daarnaast begeleid ik groepen deelnemers om hun fysieke en mentale welzijn te verbeteren tijdens wekelijkse yoga lessen. 

2012 – 2020: Eigenaar en hoofdtrainer gaveMensen
Ik was van 2012 tot 2020 eigenaar van GaveMensen, een opleidings- en expertisecentrum voor hoogsensitiviteit, waar ik oa de geaccrediteerde opleiding ‘de psychologie van hoogsensitiviteit’ gaf, masterclasses organiseerde voor HB & HSP begeleiders en geregeld op het podium stond. Mijn facilitator trainingen Moed om te Falen / Lef om te Stralen  zijn meegegaan naar The School of Play (onder de naam Magie in je Begeleiding) toen ik HSP als insteek losliet en me meer ging richten op nonduaal leiden en begeleiden. Ik gaf als co-trainer vijf jaargangen de Gevorderden Opleiding Talentbegeleiders bij Novilo.

2014 – 2015: Locatie-directeur Feniks Talent Sterksel (ism Tijl Koenderink)
Ik werd door Tijl gevraagd om te helpen bij de overname van de zorgorganisatie CCL en de transitie naar een locatie op PGB-basis. Tijdens dit proces van een jaar was ik verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en het implementeren van een nieuwe begeleidingsaanpak. Door middel van effectief leiderschap en coördinatie, slaagde ik erin om een team van professionals te mobiliseren en hen te motiveren om samen te werken aan deze uitdagende taak. Mijn vermogen om een duidelijke visie te communiceren en resultaatgericht te werken, droegen bij aan het succes van dit project en zorgden voor een soepele overgang naar de nieuwe locatie op PGB-basis.

2012 – 2013 Zorgcoördinator met lesgevende taken Het Hooghuis Zuid (VMBO), Oss
Als voorzitter van het ZorgAdviesTeam was ik verantwoordelijk voor het organiseren van onderzoek en hulp voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. Ik bewaakte procedures en afspraken met betrekking tot leerlingzorg en zorgde ervoor dat alle activiteiten van het team in overeenstemming waren met de geldende wet- en regelgeving. Door effectief te communiceren met leraren, ouders, studenten en zorgverleners, kon ik ervoor zorgen dat alle belanghebbenden betrokken waren bij het proces en de voortgang van de leerlingen volgen. Dankzij mijn coördinatievaardigheden en grondige kennis van leerlingenzorg, kon ik het ZorgAdviesTeam effectief leiden en ervoor zorgen dat leerlingen de ondersteuning kregen die ze nodig hadden om succesvol te zijn.

2004 – 2011 IB’er /Coördinator /Interim management /Docent V(S)O de Brouwerij Zetten/Boekel
Na enkele jaren les te hebben gegeven aan cluster 4 leerlingen ben ik gevraagd om te werken aan kwaliteitsverbetering op een andere locatie in Zetten. Tijdens de opstartfase van een nieuwe onderwijslocatie in het jaar erna, was ik betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van effectief beleid en procedures. Ik was verantwoordelijk voor de Leerlingzorg op locatie Boekel en was actief als interim manager op diezelfde locatie. Vrijwel de gehele tijd was ik als coach voor medewerkers met als aandachtsgebied HGW, verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van medewerkers om hun professionele vaardigheden te verbeteren.

2003 – 2004 Opleidingscoördinator AVN, Nijmegen
Als coördinator van opleidingen in NLP, NEI, Integra en business Capital Coaching, was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het lesmateriaal en curriculum. Ik werkte samen met verschillende docenten om de inhoud en methodologie te verbeteren en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Door middel van effectieve planning en coördinatie zorgde ik voor een soepele uitvoering van de opleidingen, waarbij ik ervoor zorgde dat alle docenten en studenten volledig werden ondersteund.

2002 – 2003 Hoofdtrainer DioSafe (communicatie rondom veiligheid), Diosynth, Oss
Als trainer was ik verantwoordelijk voor het omzetten van een bestaande training naar de Pharma omgeving. In deze rol heb ik de inhoud en methodologie aangepast om aan de specifieke behoeften en eisen van deze sector te voldoen. Ik heb samengewerkt en leiding gegeven aan diverse co-trainers om de training uit te voeren en ervoor te zorgen dat deze aan de hoogste kwaliteitsnormen voldeed.

1999 – 2007 Begeleider recreatie en kindervakantiewerk
Als begeleider van recreatie en kindervakantiewerk was ik verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten, zoals speurtochten, optredens, sport- en spelactiviteiten en sketches en jeugdtheater. Ik coördineerde en leidde de activiteiten op locatie en werkte samen met collega’s om ervoor te zorgen dat alle activiteiten soepel en veilig verliepen.