Selecteer een pagina

Gedaan

2012 – heden: De Wereld van Morgen, Wijchen
De Wereld van Morgen is mijn eigen onderneming. Het is een innovatief trainingscentrum dat zich richt op persoonlijke groei, veerkracht en welzijn. Hierin komen al mijn bedrijven tesamen, te weten: GaveMensen (2012-2019) een erkend opleidings- en expertisecentrum gericht op hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. The School of Play (2019-2024), een erkend opleidingscentrum waarin playfulness centraal stond. En het Embodiment centrum, een trainingscentrum waarbij lichaamsbewustzijn getraind werd.

Als samenleving staan we voor tal van uitdagingen, zoals sociale ongelijkheid, mentale gezondheidsproblemen en klimaatverandering. ‘De Wereld van Morgen’ streeft naar een holistische benadering, waarbij we uniformiteit en efficiëntie willen combineren met menselijkheid, diversiteit en creativiteit om een betere toekomst te genereren . Ons doel is niet alleen persoonlijke ontwikkeling, maar ook positieve verandering op wereldniveau, in lijn met het concept van de ‘Great Turning’, zoals voorgesteld door Joanna Macy. We bieden lezingen, workshops, trainingen, opleidingen en interactieve ervaringen aan die individuen en groepen helpen om hun innerlijke wereld te verkennen, de onderlinge verbondenheid van alle leven te begrijpen en stappen te zetten naar een meer harmonieuze manier van leven. We doen dit op drie manieren:

Funderen in lichamelijk bewustzijn: We erkennen het belang van thuis komen bij jezelf, wat wordt bereikt door praktijken zoals yoga, taichi, qigong, meditatie, en improvisatie. Deze methoden helpen individuen om een diepere connectie met hun lichaam te ontwikkelen, stress te verminderen, en een staat van innerlijke rust en aanwezigheid te bereiken.

Transformeren van emotioneel bewustzijn: We stimuleren het overstijgen van een egocentrische kijk op het leven naar een meer ecocentrische, waarbij de verbinding met onszelf, anderen en de wereld centraal staat. Dit helpt mensen om een lichter en veerkrachtiger leven te leiden en positief bij te dragen aan het welzijn van anderen.

Inspireren van maatschappelijk bewustzijn: Wij geloven in de kracht van inspiratie, verbinding en het verspreiden van verhalen van hoop en dankbaarheid. Op deze manier dragen we bij aan een verschuiving in het bewustzijn van de samenleving en helpen we anderen om mogelijkheden voor verandering te ontdekken.

2023 – heden Stichting Stronk, Dongen
Stronk is een creatieve en innovatieve jeugdwerkplaats die zich richt op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jongeren. De werkplaats biedt ruimte voor thuiszitters en zorgjeugd om aan hun vaardigheden te werken, zichzelf te ontwikkelen, en actief deel te nemen aan maatschappelijk betrokken projecten. Als consultant en management ondersteuner bied ik strategische ondersteuning, wat bijdraagt aan een efficiëntere uitvoering van stichtingsdoelen en een verbeterde organisatorische werking. Zo ontwikkelde ik diverse projectplannen, waaronder strategische samenwerkingen met Hart van Brabant en de gemeente Dongen, om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen en te promoten. Leidde een onderzoek naar SKJ-registratiecriteria om professionele standaarden te verhogen en implementeerde nieuwe concepten zoals ‘Mensbeeld’ en ‘Maakvisie’ om interne projecten te versterken.

2014 – 2015: Feniks Talent, Sterksel 
Feniks Talent, is een centrum dat toegewijd is aan de ondersteuning van hoogbegaafde jongeren die niet langer binnen het reguliere onderwijssysteem functioneren. Deze jongeren, vaak beschreven als ‘dubbel-bijzonder’, vinden bij Feniks Talent zowel intellectuele als emotionele steun. In 2014, ten tijde van de organisatorische transitie van het Centrum voor Creatief Leren naar een instelling gefinancierd met een Persoonsgebonden Budget (PGB), was ik tijdelijk benoemd als locatiedirecteur in Sterksel. Mijn taken waren: 1. Liminaal leiderschap:  Effectief leiden van een multidisciplinair team van vaste medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers door het hele overgangsjaar. Zorgde voor de coördinatie van teamactiviteiten, motiveren van personeel, en het bewaken van de algehele projectuitvoering, wat essentieel was voor het behoud van teamdynamiek en moraal tijdens significante organisatorische veranderingen. 2. Transitie management: Mijn vermogen om samen met eigenaar Tijl Koenderink een duidelijke visie te communiceren en resultaatgericht te werken, droegen bij aan het succes van dit project en zorgden voor een soepele overgang naar de nieuwe locatie op PGB-basis.

2012 – 2013 Het Hooghuis Zuid (VMBO), Oss
Het Hooghuis is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Oss, die verbonden is aan de Stichting Carmelcollege. Het Hooghuis staat bekend om zijn gemeenschapsgevoel en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de studenten. Ik was benoemd als Zorgcoordinator en had enkele lesgevende taken, waarbij ik directe educatieve ondersteuning bood. Mijn taken als ZoCo bestonden uit: 1. Leiderschap en Teamcoördinatie: Functie als Voorzitter van het ZorgAdviesTeam, waarbij ik verantwoordelijk was voor het coördineren van onderzoek en ondersteuning voor leerlingen met speciale behoeften in multidisciplinaire samenwerking. Geleid door een diepgaand begrip van leerlingenzorg, zorgde ik voor de naleving van alle relevante procedures en wettelijke regelgeving.

2004 – 2011 V(S)O de Brouwerij Zetten/Boekel
VSO De Brouwerij functioneerde als een scholengemeenschap speciaal ontworpen voor leerlingen met psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen. De school stond bekend om zijn toegewijde benadering waarbij elke leerling meerdere kansen kon krijgen om succes te behalen, rekening houdend met hun unieke uitdagingen en omstandigheden​.

Van 2004 tot /met 2007 werkte ik op Locatie Zetten, waar ik de volgende taken had. 1. Lesgeven: Verzorgde reguliere lessen aan cluster 4 leerlingen, met een focus op het aanbieden van aangepast onderwijs dat tegemoetkomt aan hun specifieke onderwijsbehoeften. 2. Professional Coaching: Als coach voor medewerkers met als aandachtsgebied Handelingsgericht Werken (HGW), heb ik collega’s begeleid en ondersteund in hun professionele ontwikkeling. Richtte mij op het versterken van pedagogische en didactische vaardigheden binnen het team. 3. Beleidsontwikkeling: Speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling en implementatie van effectief beleid en procedures tijdens de opstartfase van een nieuwe onderwijslocatie. Zorgde voor de integratie van best practices en kwaliteitsnormen in het curriculum en schoolbeleid.

Van 2008 t/m 2011 ben ik werkzaam geweest op locatie Boekel waar ik de volgende taken had: 1. Interim Management: Verantwoordelijk voor het van de grond af opzetten van de nieuwe locatie, inclusief het regelen van alle formaliteiten, het schrijven van beleid, en het opbouwen van de teamstructuur. Nadat dit alles was geregeld leidde ik kortdurend de locatie als interim manager, waarbij ik de dagelijkse leiding had over het team en de operaties. 2. Zorgcoördinatie/IB’er: Nadat er een locatiedirecteur was aangenomen werd ik verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie en ondersteuning van leerlingen op locatie Boekel, waarbij ik directe ondersteuning en begeleiding bood aan studenten met speciale behoeften.

2003 – 2004 Academie Vitaliteitkunde Nederland, Nijmegen
De Academie Vitaliteitkunde Nederland heeft zich gericht op het aanbieden van trainingen en opleidingen in gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Als coördinator van opleidingen zoals NLP, NEI, Integra en business Capital Coaching, was ik verantwoordelijk dat de lesplanning én de inhoud van de opleiding op hoog niveau was. Mijn specifieke taken waren: 1. Curriculumontwikkeling: Ontwikkelde uitgebreid lesmateriaal en curricula voor diverse opleidingen. Dit omvatte het integreren van verbeterde educatieve praktijken en methodologieën om aan de leerbehoeften te voldoen. 2. Opleidingscoördinatie: Verantwoordelijk voor de algehele planning en coördinatie van de opleidingssessies, waarbij efficiënte logistieke arrangementen werden gemaakt om een naadloze levering van de opleidingen te waarborgen. 3. Leiderschap: Nauwe samenwerking met een divers team van docenten en studentbegeleiders om de inhoudelijke kwaliteit en didactische methoden te verfijnen, gericht op het verhogen van de onderwijsstandaarden en studenttevredenheid.

2001 – 2003 Diosynth, Oss
Diosynth was een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, vooral bekend om zijn productie van biochemische stoffen en fijne chemicaliën. In deze periode was het bedrijf een onderdeel van de Akzo Nobel pharma groep, samen met andere zusterbedrijven zoals Organon.

Van 2001 tot 2002 ben ik een jaar lang Assistent Fabricagechef HPLC geweest. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Fabricagechef bij het coördineren en optimaliseren van productieprocessen rondom HPLC. Deze techniek wordt gebruikt om de zuiverheid en samenstelling van chemische stoffen te analyseren, wat cruciaal is in de productie van farmaceutische producten. Mijn kerntaken en verantwoordelijkheden waren: 1. Productplanning: Inplannen, opzetten en monitoren van productieprocessen. Zorgen voor een efficiënte workflow en het naleven van de gestelde productietargets. 2. Kwaliteitsbewaking: Helpen bij het waarborgen van de kwaliteit van de productie. Inzetten van kwaliteitsverbeteringsmethoden om consistentie en nauwkeurigheid te garanderen. 3. Leiderschap: Korte communicatielijnen met vijf teamleiders in ploegendienst om ervoor te zorgen dat zij hun teams effectief kunnen managen.

Nadat ik mijn baan had opgezegd omdat ik meer met onderwijs / teambegeleiding wilde gaan doen werd ik gevraagd als hoofdtrainer Diosafe. In de periode 2002 -2003 ben ik anderhalf jaar verantwoordelijk geweest voor de revisie en aanpassing van bestaande trainingsmaterialen voor implementatie binnen de farmaceutische sector en het uitrollen plus geven van de training. Mijn kerntaken en verantwoordelijkheden waren: 1. Inhoudelijke expertise: Verantwoordelijk voor het inhoudelijk herzien van trainingsmateriaal, waarbij specifieke procedures en veiligheidsmaatregelen voor de farmaceutische industrie werden geïntegreerd. De nadruk tijdens de training lag op open communicatie om fouten bespreekbaar te maken. 2. Verzorgen van de training: Verantwoordelijk voor het geven van de aangepaste trainingen op meerdere locaties, waarbij de inhoudelijke levering en praktische toepassing van veiligheidsprotocollen werden verzorgd. Werkte samen met co-trainers om een uniforme trainingservaring te garanderen. 3. Leiderschap: Aansturen en coördineren van een team van co-trainers voor de effectieve uitvoering van het herziene trainingsprogramma.