Gepresteerd

2014-2015: Opstarten en leiden van een unieke nieuwe plek voor hoogbegaafde drop-outs
Feniks talentbegeleiding is een PGB- en onderwijsarrangementenlocatie voor hoogbegaafde leerlingen die uit het middelbaar of voortgezet onderwijs dreigen te vallen of reeds vastgelopen zijn. Feniks Talentbegeleiding biedt hen de kans een leven te creëren waarin ze goed tot hun recht en goed in hun vel komen te zitten.

Feniks is ontstaan door een initiatief van Tijl Koenderink om de jongeren van het voormalige Centrum van Creatief Leren weer een plek te bieden. Ik heb me mede ingezet voor de opstart en uitvoering hiervan.

 

2014-heden: Hoogbegaafdheidsbegeleiders opleiden op het gebied van gedrag
Veel hoogbegaafde leerlingen vallen op door gedrag(stoornissen) of door de combinatie met diverse diagnoses. De in Nederland opgeleide docenten en hoogbegaafdheidsbegeleiders hebben hier geen kennis over meegekregen in hun oorspronkelijke opleiding. Samen met Novilo maak ik hier nu een verschil in door co-trainer te zijn in de gevorderdenopleiding.

 

2013: Afstand tot het zorgteam verkleinen in het VMBO
Door duidelijkheid te bieden en structuur aan te brengen, open te staan voor vragen en feedback was ik in staat om de afstand die bestond tussen het docententeam en het zorgteam aanzienlijk te verminderen. Ook heb ik de samenwerking met externe partijen in het ZAT verbeterd.

 

2012-2014: Inspirerende avonden voor intern begeleiders in het onderwijs
Als lid van de regiogroep (de eerste twee jaar als voorzitter) organiseren we inspirerende avonden voor leden van de LBBO en andere geïnteresseerden die zich willen blijven bijscholen. Het zijn informatieve, interactieve thema avonden, maar die daarbij ook nog eens netwerkbijeenkomsten zijn waarin je met bekende en onbekende collega’s ervaringen kan delen.

 

2012: Samenwerking bevorderen en docenten (her-)activeren
Als teamleider MBO was het mijn taak om de teamleden uit twee zéér diverse teams dichter bijeen te brengen. Hiertoe heb ik teamdagen georganiseerd waarbij men interactief van en met elkaar ging leren. Opbrengst was meer uitwisseling van docenten tussen beide teams en collegiale consultatie.

 

2011: Projectplan voor onderwijs aan straatjongeren
36 leerlingen hebben ruim een jaar les gehad mbv middelen van fondsenwerving waarvoor ik mede het projectplan heb geschreven.

 

2009:Verbeteren integrale samenwerking school en jeugdkliniek (klinisch GGZ)
Door open communicatie, afstemmen van wensen/mogelijkheden tussen medewerkers van de school en de diverse groepen medewerkers van de jeugdkliniek heb ik de samenwerking verbeterd en vertaald in beleid.

 

2008: Opstarten nieuwe schoollocatie cluster 4
Middels zowel interne coördinatie als het bepalen van het beleid heb ik de locatie Boekel vorm gegeven. De kansen en resultaten uit de sterkte-zwakte analyse en SWOT-analyse van de hoofdlocatie heb ik hierbij meegenomen in keuzes die gemaakt werden voor onderwijsmateriaal, personeel, opleiding en kwaliteitsborging.

 

2008: Kwaliteitsverbetering gesloten onderwijs-afdeling
Door de onderwijsinspectie was De Brouwerij gewezen op een zwakke plek in de organisatie. Ik werd gevraagd om te kijken hoe dit verbeterd kon worden en verandering door te voeren. Inmiddels draait het al jaren optimaal.

 

2007: Coachen en deskundigheidsbevordering docenten (wet BIO en HP’s schrijven)
Het coachingsbeleid voor De Brouwerij heb ik mede opgesteld, geïmplementeerd en bijgesteld. Bij (nieuwe) medewerkers heb ik gewerkt aan vergroting van de didactische en orthopedagogische  bekwaamheid en het opstellen van goede handelingsplannen geënt op handelingsgericht werken.